Τιμές
Πολιτική Ακύρωσης και Προκαταβολής:
 • Για να θεωρείται μια κράτηση έγκυρη, απαιτείται το 50% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή, μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Το υπόλοιπο 50% πρέπει να καταβληθεί με την άφιξη.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης 21 ή και περισσότερες ημέρες από την άφιξη, δεν υπάρχει καμία χρέωση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 21 ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεστε με το 50% του συνολικού ποσού.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή αναχώρησης πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, χρεώνεστε με το 100% του ποσού.
 •  
   
     
  Zoi Kakouri Skype Me!   Skype Me!
  Λιμάνι Μυκόνου 84600, Κυκλάδες , Τηλ: +30 2289024129, +30 2289027262, Fax: +30 2289024129 - MHTE 1144Κ123Κ0480200, e-mail: info@marinaview.gr
  προφίλ | τοποθεσία | διαμονή | παροχές | photo gallery | web camera | βιβλίο επισκεπτών | τιμές | προσφορές | κρατήσεις | links | επικοινωνία
  POWERED BY MARINET